Vi skräddarsyr

ReseAgenten skräddarsyr alla typer av resor, såväl för individuella resenärer (affärsresor eller privata) som för grupper. Vi är hjälpmedlet för att kunna sortera bland reseutbudet och boka det mest prisvärda arrangemanget. Vi är ditt kostnadseffektiva verktyg för att underlätta din vardag och hjälpa dig skapa nya affärer. ReseAgenten erbjuder de tjänster och lösningar som behövs för Dig och ditt företag.

En ny typ av resebyrå

Reseagenten, en resebyrå där konceptet bygger på stor frihet och flexibilitet för dig som kund och du vet att vi alltid erbjuder en total neutralitet.

150x150-1Grundideén är att sälja och förmedla resetjänster på kundens villkor. Med såväl traditionellt som mobilt kontor och hemmafilial uppfyller vi kundens höga krav på tillgänglighet, samtidigt som vi ger dig som kund stor trygghet. Istället för att stressa iväg till resebyrån så kan ReseAgenten komma till dig. Behöver du oss på kvällstid eller på helgen för en hastigt påkommen resa, finns vi där. Vi bygger starka kundrelationer genom att träffas när och var kunden vill. Maximal service är vårt motto!

Före

 • Vi tar hand om resans alla delar
 • Vi ger alternativ på er resa
 • Vi är rådgivande, tar fram beslutsunderlag
 • Vi levererar färdhandlingar
 • Vi hanterar företag/resenärens bonuskort

Under

 • Vi är alltid tillgängliga för våra kunder
 • Vi ger snabb hjälp vid eventuella kompletteringar och ombokningar

Efter

 • Vi samlar hela resan på en faktura
 • Vi krediterar ej utnyttjade bokningar
 • Vi ger fullt stöd vid eventuella reklamationer
 • Vi gör en utvärdering

Vårt löfte

 • Vi minskar våra företagskunders resekostnader
 • Vi minska våra företagskunders reseadministration
 • Vi hjälper till att upprätta och efterleva våra företagskunders resepolicy
 • Vi vill vara din rådgivare vid val av resa och arrangemang
 • Vi spar tid och pengar åt våra kunder

Vi hjälper er att

 • Sänka ert företags resekostnader
 • Minska resenärens administration av kvitton och reseräkningar
 • Skapa och upprätthålla en effektiv resepolicy
 • Styra resebeteenden via självbokningssystem
 • Sänka kostnader genom ett ökat användande av resfria mötesformer
 • Ta fram rätt beslutsunderlagen för ert resande