Bagartorpsringen 48, 170 65 Solna

08 – 512 512 00 | 070 – 67 00 007

mats@reseagenten.nu

TILLFÄLLIGT VILANDE VERKSAMHET!

Reseagentens verksamhet är, för tillfället, vilande p.g.a rådande pandemi och dess effekter på resebranschen. Verksamheten kommer att återupptas  så snart restriktionerna tillåter det.

Välkommen till Reseagenten